verslagen vergaderingen 2021

In 2021 heeft de CTD tot nu toe driemaal vergaderd, u vind hier de samenvattingen.

Samenvatting vergadering 18 maart 2021
Deze korte vergadering hebben we gebruikt om elkaar bij te praten en te bespreken wat er dit jaar dient te worden gedaan. De nieuwe te ondertekenen overeenkomsten tussen CTD en aangesloten TD’s zijn verstuurd. We verwachten eind april de stand van zaken te kunnen bepalen.
De regionale ontwikkelingen zijn minder ver dan gedacht, door de pandemie is er toch wel sprake van vertraging.
Het werven van nieuwe leden voor onze raad loopt niet naar wens, we zullen alle TD’s nog een keer aanspreken op hun medewerking in dezen. Daarnaast proberen we alvast een tekst te schrijven die eventueel zou kunnen worden verspreid door en bij de aangesloten TD’s.

Samenvatting vergadering 15 juli 2021
We nemen de stand van zaken door betreffende de ondertekende overeenkomsten en maken afspraken over het benaderen van de TD’s die de nieuwe overeenkomst nog niet hebben ondertekend.
In 2020 is er niet veel uitgegeven, 2021 verloopt financieel prima. Door de terugloop in aantallen cliënten lopen ook de binnenkomende contributies terug, we zullen voor 2022 moeten kijken naar de hoogte ervan, mede afhankelijk van het aantal aangesloten TD’s.
De regionale ontwikkelingen vinden voortgang, wij zijn daarover goed geïnformeerd.
Voor het werven van nieuwe leden laten we de wervingstekst door een tekstbureau stroomlijnen en opmaken. Daarna vragen we de TD’s deze flyer aan hun bestand van zelfmeters te sturen omdat we uit die groep de meeste reacties verwachten. 
 
Samenvatting vergadering 28 september 2021.
Deze vergadering nemen we de binnengekomen aanmeldingen op onze wervingsflyer door. Er zijn erg veel aanmeldingen: 4 uit Maastricht en 15 uit Den Haag. Uit deze 2 regio’s zullen we elk hooguit 2 personen aannemen om de spreiding niet teveel te beperken. We bespreken wie we uitnodigen voor een gesprek, op de volgende vergadering kunnen eventueel al kandidaten aanwezig zijn voor een nadere kennismaking met ons.
De werving via andere trombosediensten vergt nog aandacht, we zullen hen vragen het op dezelfde wijze te doen als LabWest en TD Maastricht het hebben gedaan.  

Naar het overzicht