CTD

De overheid heeft in 1996 een wet aangenomen waarin het recht van cliënten of medezeggenschap is geregeld; het gaat om de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Een 15-tal zelfstandige trombosediensten heeft hiervoor de Cliëntenraad TromboseDiensten (CTD) opgericht.

Alkmaar, Amsterdam, Breda, Den Haag, Ede­, Eindhoven, Enschede/ Lichtenvoorde (ASCON), Gouda, Groningen, Harderwijk, Hilversum, Hoofddorp, Koog aan de Zaan, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht.

Ondertussen is de wet Wmcz vernieuwd en per 1 juli 2020 vastgesteld als Wmcz2018.
Ook de nieuwe wet regelt, dat trombosediensten een cliëntenraad moeten hebben. Dat kan in ziekenhuizen, als de trombosedienst een onderdeel van de ziekenhuisorganisatie is, de cliëntenraad van het ziekenhuis zijn.

Als de trombosedienst een eigen zelfstandige organisatie is (Stichting of BV) dan moet die trombosedienst een eigen cliëntenraad hebben. De CTDNederland is de eigen zelfstandige cliëntenraad voor een tiental van deze trombosediensten.

In een cliëntenraad krijgen cliënten/patiënten de kans om mee te praten en te beslissen over zaken die hen aangaan.

Wat doet de CTD?
De cliëntenraad:

 • behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de trombosedienst. Met name wordt er gelet op de kwaliteitsaspecten, zoals die worden beleefd door de cliënten;
 • kan onder anderen gevraagd en ongevraagd opvattingen kenbaar maken via een gestructureerd overleg;
 • krijgt alle informatie van de trombosedienst die nodig is om haar taak te kunnen uitoefenen.
 • daartoe overlegt de CTD regelmatig met de directie over het beleid van de trombosedienst;
 • wordt gehoord en mag adviseren in geval van fusie of samenwerking;
 • vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan men de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit te onderzoeken.
 • kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. De CTD mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.
 • komt meerdere keren per jaar bijeen.

Waar houdt de Cliëntenraad zich verder mee bezig?

 • het stimuleren van tevredenheidsonderzoeken onder de cliënten;
 • het stimuleren van goede voorlichting door de diensten aan de cliënten;
 • het meedenken over het beleid rondom het zelfmeten en zelfdoseren;
 • het meedenken over kwaliteitsbewaking in de trombosediensten;
 • het meedenken over patiëntenrecht en patiëntenprivacy.

Wie hebben zitting in de CTD?
De cliëntenraad wordt gevormd door een aantal cliënten, die zelf onder behandeling zijn van een trombosedienst of andere antistollingsmedicatie gebruiken. De leden hebben hierin zitting op persoonlijke titel voor een periode van 4 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens 4 jaar. De cliëntenraad wordt professioneel ondersteund door een Klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van diverse aangesloten trombosediensten zitting hebben.