Welkom bij CTD Nederland

De overheid heeft in 1996 een wet aangenomen waarin het recht van cliënten of medezeggenschap is geregeld; het gaat om de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Een 15-tal zelfstandige trombosediensten heeft hiervoor de Cliëntenraad TromboseDiensten (CTD) opgericht.

In een cliëntenraad krijgen cliënten/patiënten de kans om mee te praten en te beslissen over zaken die hen aangaan.

Lees verder