Vingerprikmethode succesvol

Trombosedienst 't Gooi evalueert gebruik vingerprikmethode

De Trombosedienst voor het Gooi is in okt 2017 overgestapt op de vingerprik in combinatie met een speciaal ontworpen web-based app, waarmee alle relevante informatie tijdens de bloedafname direct digitaal naar het patiënten dossier wordt verzonden.                                                                               
Wij hebben de beoordeling van deze verandering in onze dienstverlening door onze patiënten (na 9 maanden) en door onze medewerkers (na resp. 3 maanden en na 1,5 jaar) op rij gezet. 
Tevens analyseren wij de impact en de mogelijkheden van de transitie naar de    vingerprik op de dagelijkse organisatie van de trombosedienst.

Resultaat: Patiënten waarderen vooral positief, dat de INR direct bekend is, en nemen een actievere houding aan.  Deze verandering in het contact wordt door de medewerkers als positief ervaren. De impact op de organisatie van de trombosedienst liet eerst op zich wachten, maar is nu duidelijk waarneembaar. Medewerkers zijn meer “buiten de deur”, de administratie en de telefonische contacten zijn sterk afgenomen, het doseren wordt eerder afgerond.   

De vingerprik biedt mogelijkheden om de regie van de behandeling meer bij de patiënt te leggen.

Naar het overzicht