Verruiming controleperiode bij zelfmeting

Aangezien de INR metingen die zelfmetende patiënten/cliënten met de Coaguchek XS doen, zeer betrouwbaar zijn, is gekeken of de controle van deze metingen elk halfjaar dienden te worden voortgezet. Uit onderzoek bleek dat de afwijkingen zo gering zijn dat is besloten na de eerste controle van een half jaar, de volgende controles na een jaar kunnen plaatsvinden, mits de zelfmetende patiënten ervaren zijn in het gebruik en een stabiel INR hebben.

Naar het overzicht