iets voor U?

De CTD zoekt nieuwe mensen om de raad te versterken.

Cliëntenraad Trombose Diensten Nederland (CTD) en organisaties voor antistolling zoekt nieuwe leden.

De Cliëntenraad Trombose Diensten Nederland (CTD Nederland) vertegenwoordigt cliënten van de Trombosediensten van Atalmedial, Saltro, TZD, Salt, Starlet, LabWest (tot 1 januari 2024), TD Leiden, Certe en RAMO Midden Nederland. Bent u cliënt van een van deze trombosediensten of een organisatie voor antistolling? Of gebruikt u antistollingsmiddelen via uw huisarts of specialist? Lijkt het u leuk en interessant om mee te denken, voorlichting te geven en invloed uit te oefenen op het proces en het beleid van CTD Nederland? Dan zijn wij op zoek naar u!

Wat is de Cliëntenraad?
CTD Nederland bestaat sinds 1996. In dat jaar werd de Wet op de Medezeggenschap van kracht. Op 1 juli 2020 is deze wet vernieuwd. De nieuwe naam is Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. Deze wet schrijft voor dat zorgaanbieders cliënten inspraak moeten bieden. CTD Nederland vertegenwoordigt momenteel de cliënten van genoemde trombosediensten. Inmiddels gebruiken veel mensen antistollingsmedicijnen waarbij geen begeleiding van een trombosedienst nodig is. Ook voor hun belangen komt de CTD Nederland op en probeert te zorgen voor veiligheid en goede begeleiding bij het gebruik ervan.   

Wie zitten er in de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad Trombose Diensten Nederland bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en daarnaast maximaal vijf leden. Allen gebruiken antistollingsmedicijn. Als cliënt bij een van de aangesloten trombosediensten of via de huisarts of specialist. De kerntaken van de Cliëntenraad zijn belangenbehartiging, verbeteringen voorstellen, informatievoorziening en toezicht op zaken als kwaliteit, voorlichting, samenwerking en privacy.

Wat houdt het werk voor de Cliëntenraad in?

Vier tot zes keer per jaar komt de Cliëntenraad bijeen. De leden nemen op persoonlijke titel plaats in de raad en worden ondersteund door een Klankbordgroep. Volgens een vastgestelde agenda worden tijdens de bijeenkomsten actuele zaken besproken, adviezen geformuleerd, acties uitgezet en informatie gedeeld.

Wat verwacht de Cliëntenraad van mij?
U levert een bijdrage aan de Cliëntenraad Trombose Diensten met uw kennis, ervaring en visie. Het geeft u energie om iets te kunnen betekenen voor het welzijn van medecliënten. Het is wenselijk dat u beschikt over een auto.

Wat krijg ik er voor terug?
Lid zijn van de Cliëntenraad is interessant en invloedrijk vrijwilligerswerk. Gemiddeld nemen de werkzaamheden voor de raad twee à drie uur per week in beslag. Uiteraard krijgt u een vergoeding voor de kosten die dit werk meebrengt.

Wilt u meer weten over CTD Nederland of over deze oproep? Neemt u dan contact op met Hans Bosman, secretaris, 06.24336131 of stuur een e-mail naar
info@ctdnederland.nl  Op de website www.ctdnederland.nl leest u alles over de Cliëntenraad Trombose Diensten Nederland, de doelstellingen, nieuws en actuele ontwikkelingen. 

Naar het overzicht