Covid-19 en vitamine K: dringend advies!

Waarschuwing CTD. In de media verschijnen berichten over het verband van vitamine K en Covid-19. Waakzaamheid is geboden!

Enige weken geleden constateerden artsen dat er sprake is van een relatie tussen Covid-19 en stollingsverschijnselen in het bloed. Trombose, longembolie en herseninfarcten als gevolg van bloedproppen in het bloed komen veelvuldig voor bij patiënten die opgenomen zijn vanwege corona (Covid-19) verschijnselen. De richtlijnen voor ziekenhuizen en artsen voor de behandeling werden aangepast.

Actueel is er informatie waarin aangegeven wordt dat bij patiënten met corona verschijnselen een lage waarde vitamine K wordt aangetroffen. Verder onderzoek hiernaar is nodig om te weten te komen hoe het werkt en welke maatregelen er getroffen moeten worden.
De Cliëntenraad Trombose Diensten Nederland juicht de aandacht voor het verband tussen Covid-19 en antistolling uiteraard van harte toe.

MAAR EEN WAARSCHUWING IS OP Z'N PLAATS!

Wij raden iedereen af zonder overleg Vitamine K te gaan gebruiken. Gebruikers van antistollingsmedicatie moeten altijd eerst overleg hebben met hun behandelend arts of hun Trombosedienst voordat zij vitamine K gaan gebruiken. Dit geldt wat de CTD betreft zowel de gebruikers van vitamine K remmers: acenocoumeral en fenprocoumon en DOAC gebruikers (DOAC's: dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban).
Voor de cliënten van de diverse Trombosediensten ligt het voor de hand contact op te nemen met hun Trombosedienst, voor de gebruikers van een DOAC is de arts die de medicatie heeft voorgeschreven het aanspreekpunt. Wanneer niet duidelijk is welke arts dat is, dan neemt men het beste contact op met de huisarts hierover.

 

 

Naar het overzicht