Afscheid voorzitter en vice voorzitter, nieuwe benoemingen.

Na het afscheid van voorzitter Jan Peter Kroes en vice voorzitter Wim Buding zijn de bestuursfuncties opnieuw ingevuld.

In oktober nam de CTD Nederland afscheid van voorzitter Jan Peter Kroes en van vice voorzitter Wim Buding. Beiden hebben de CTD lange tijd gediend en mede door de corona-periode ruim meer dan de normale zittingstijd van tweemaal vier jaar. Wij hebben hen met veel dank in oktober uitgezwaaid en hen nog veel goede jaren toegewenst.

Naast de twee zittende leden, Vincent Huisman en Hans Bosman, zijn in 2021 en 2022 Kees de Jong, Willem Jansen, Filip Aukes en Corné Vijverberg de CTD komen versterken.
Als nieuwe voorzitter werd Kees de Jong benoemd, Willem Jansen is nu vice voorzitter, Hans Bosman verzorgt het secretariaat en beheert de financiën. 

De CTD Nederland werkt nauw samen met de Federatie Nederlandse Trombosediensten/FNT te Leiden.    

Naar het overzicht