Afscheid voorzitter en vice voorzitter

Op 4 oktober a.s. nemen Jan Peter Kroes en Wim Buding afscheid van de CTD

Op 4 oktober hebben Jan Peter Kroes en Wim Buding er meer dan 2 zittingstermijnen opzitten in de CTD. In 2020 waren zij beiden bereid hun lidmaatschap te verlengen omdat er nog geen kandidaten waren om hen te vervangen. Inmiddels zijn er vier nieuwe leden in de CTD benoemd en is het moemnt van afscheid nemen van beide heren aangebroken.  

Jan Peter Kroes heeft als voorzitter de cliëntenraad op vaardige wijze geleid. Met humor en duidelijke sturing leidde hij de vergaderingen op prettige wijze. Daarnaast vertegenwoordigde hij de CTD in vele overlegsituaties, op symposia of bij bezoeken aan deelnemende trombosediensten. Vanuit zijn bestuurlijke ervaring wist hij veel vertrouwen op te bouwen met de diverse partners in het netwerk van de CTD, van overheid tot zorgverzekeraars en zorgprofessionals. We zullen zijn inzet en betrokkenheid missen en wensen hem nog veel jaren in goede gezondheid!

Wim Buding kunnen we typeren als stuwende kracht in onze raad. Hij bouwde in de afgelopen tien jaar het netwerk van de CTD uit door zijn interesse in beleidsmatige zaken, in het dagelijks reilen en zeilen van trombosediensten, in het doen van onderzoeken, waaraan hij ook graag zelf meewerkte. Hij volgde nauwlettend de ontwikkelingen betreffende antistolling, sprak daar met veel mensen uit zijn netwerk over en entameerde discussie daarover binnen de cliëntenraad en daarbuiten. Meedenken en positief insteken bij innovatie kenmerkt hem en daarmee kweekte hij veel goodwill voor de CTD en de cliëntparticipatie bij alle betrokkenen.
Wij zullen ook Wim enorm missen, we bedanken hem voor alles wat hij heeft gedaan en wensen hem sterkte met zijn gezondheid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het overzicht