vergadering CTD 27 mei

Op 27 mei vergaderde de CTD, sprak met mevrouw S. van Egmond van de Trombose Stichting Nederland en vergaderde daarna met de Klankbordgroep,

Een belangrijk punt van 27 mei 2019 betrof het overleg met mevrouw S.van Egmond van de TromboseStichting Nederland (TSN). Veel onderwerpen passeerden de revue, o.a. de patiëntenapps, antidotum voor DOAC-gebruikers, en de onderzoeken die door de TSN gesteund worden. Zeer waardevol om zo tweemaal per jaar met elkaar van gedachten te wisselen.

Het dossier Roche (zie vorige vergadering) is afgesloten. Men is tot afdoende oplossingen gekomen. De Cliëntenraad heeft daar een belangrijke rol in gespeeld: de acties van de CTD hebben e.e.a. in een stroomversnelling gebracht. De omruilactie is uiteindelijk prima verlopen, en ook de financiële afwikkeling daarvan.
De leden van de Klankbordgroep zijn zeer verheugd over dit resultaat en danken de CTD hiervoor.
Om over dit soort zaken in de toekomst meer helderheid te hebben, vooral m.b.t. de verantwoordelijkheden, is besloten om hier een analyse van te maken. Een evaluatie volgt nog; ook Roche staat daar open voor.

Met de Klankbordgroep is tot slot nog uitgebreid van gedachten gewisseld over de daling van het aantal VKA-patiënten en de stijging van het aantal DOAC-patiënten. Aangezien DOAC-patiënten niet of nauwelijks begeleid worden door een TromboseDienst en de aantallen patiënten sterk teruglopen, bekijken steeds meer TD’s de mogelijkheden van samenwerking en/of fusie. Daarnaast is de ontwikkeling tot het komen tot Antistolling Expertise Centra op gang gekomen. Dat proces volgt de CTD van dichbij en waar mogelijk of nodig participeren wij ook. 
Dat DOAC-gebruikers geen zorg en begeleiding nodig zouden hebben vinden wij niet correct. Die behoefte is er wel, maar in welke omvang kunnen wij niet zeggen. Vast staat voor ons dat alleen goede zorg en begeleiding problemen kunnen voorkomen. Trombosediensten zijn daarin geprofessionaliseerd. De Klankbordgroep hoopt dan ook dat dat ook door andere (medische) specialismen wordt ingezien.
De Cliëntenraad zit op het vinkentouw en geeft hierover signalen af waar dat maar enigszins mogelijk is.

De volgende vergadering van de CTD is op 9 september a.s. 

Naar het overzicht