vergadering CTD 15 april 2019

samenvatting definitief verslag

De voorjaarsvergadering van de CTD vond plaats op 15 april. Er is uiteraard veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen m.b.t. fusies van TromboseDiensten, maar ook meer inhoudelijke zaken in het kader van cliëntbelang kwamen aan de orde. Denk aan substitutie van medicijnen: soms willen zorgverzekeraars dat apothekers de vaste merken van acenocoumarol en fenprocoumon vervangen door goedkopere merken, maar dat is niet altijd in het belang van de cliënt. Sommige vervangende middelen veroorzaken een te lage INR. Samen met de FNT wil de CTD hier altert op blijven. Binnenkort vindt een gesprek plaats met een zorgverzekeraar.
Hetzelfde geldt voor het beleid van Roche, als leverancier van o.a. prikmiddelen. De CTD volgt Roche kritisch, heeft contact met Roche gelegd en legt hun het vuur na aan de schenen als het cliëntbelang verdediging behoeft.
Tot slot zijn er nog wat praktische zaken besproken, zoals de invulling van vacatures in de CTD. De aangesloten TromboseDiensten zullen binnenkort een brief ontvangen met het verzoek om hun cliëntenbestand na te lopen op mogelijke kandidaten.
De volgende vergadering staat gepland voor 27 mei, en dan is er ook weer een gezamenlijke vergadering met de Klankbordgroep.

Naar het overzicht