Vergadering Cliëntenraad 11 februari 2019

samenvatting

De vergadering van 11 februari 2019 was vooral gewijd aan de onderzoeksresultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat Integron in opdracht van de CTD heeft uitgevoerd onder de aangesloten TD’s. Het heeft veel interessante informatie opgeleverd.
Daarnaast is de nieuwe website besproken. Er moeten nog wat puntjes op de i gezet worden, maar over het algemeen is de CTD tevreden met de nieuwe opzet. De website is een belangrijk middel om de aangesloten leden te informeren.
Tot slot zijn er vervolgafspraken gemaakt over de samenwerkingsovereenkomst die met de TD’s gesloten is. Binnenkort worden exemplaren ter ondertekening aan de TD’s gezonden.
De volgende vergadering is op 15 april 2019

Naar het overzicht