vergadering 9 september 2019

samenvatting

Twee belangrijke punten kwamen aan de orde.

Ten eerste de ontwikkelingen bij de TD’s in den lande. Fusies en andere samenwerkingsvormen komen steeds vaker voor. De CTD volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Een ander belangrijk punt was de WMCZ. Het ziet ernaar uit dat de Algemene Maatregel van Bestuur niet van toepassing is op cliëntenraden van trombosediensten, hetgeen inhoudt dat trombosediensten verplicht blijven om een cliëntenraad te hebben; ofwel een eigen cliëntenraad, ofwel door deze taak neer te leggen bij de CTD. De CTD wacht het formele bericht hierover van het ministerie af.

Tot slot is gekozen om eind oktober enkele beleidsdagen te organiseren, gekoppeld aan de reguliere vergadering van 28 oktober. Bovengenoemde thema’s zullen daar zeker aandacht krijgen, en ook een nadere kennismaking met contacten vanuit het ministerie en vanuit een zorgverzekeraar.

 

De volgende vergadering van de CTD is op 28 oktober a.s.

Naar het overzicht