vergadering 28 oktober 2019

samenvatting

De vice-voorzitter, Eric Wesselius geeft te kennen definitief te stoppen in december a.s. Op 16 december nemen wij afscheid van hem. Wim Buding wordt gekozen als nieuwe vice-voorzitter.
We verwelkomen twee nieuwe leden, de heren Kees Smit en Hans Kruidenier.
Een belangrijk punt in de vergadering is de toekomst van deze Cliëntenraad gezien in het  licht van de ontwikkelingen in de anti-stollingswereld en de komst van de WMCZ, de nieuwe wet op de medezeggenschap.
Met Integron zal worden gesproken over het opzetten van een nieuw klanttevredenheidsonderzoek.
De Raad besluit voltallig dat een brief wordt gestuurd aan de zorgverzekeraar VGZ en daarin onze verontrusting uit te spreken inzake hun beleid.

Op 16 december a.s. is de volgende vergadering, ’s middags met de Klankbordgroep samen.  

Naar het overzicht