SAMENVATTING VERGADERING CTD 11 SEPTEMBER 2017

SAMENVATTING VERGADERING CTD 11 SEPTEMBER 2017

De septembervergadering was met name gewijd aan de vele ontwikkelingen bij Trombosediensten in de zin van nieuwe vormen van samenwerking, maar ook waar het gaat om de ontwikkelingen v.w.b. DOAC’s/NOAC’s en allerlei nieuwe technieken.

Een en ander zal ook de nodige gevolgen hebben voor het werk van de CTD.

De CTD heeft besloten zich in de oktobervergadering nader in te verdiepen in al deze ontwikkelingen, met behulp van inbreng van externe deskundigen. Dit wordt dan een speciale beleidsvergadering.

Naar het overzicht