Samenvatting bezoeken bij trombosediensten door CTD 2016

SAMENVATTING BEZOEKEN BIJ TROMBOSEDIENSTEN DOOR CTD 2016 Kort verslag van de bezoeken aan de trombosediensten in 2016. In 2016 zijn 10 bezoeken uitgevoerd:

Salt (Koog aan de zaan)

St. Jansdal ( Harderwijk)

Srtb (Breda)

Certe (Groningen)

TD Friesland Noord (leeuwarden)

LabWest (den Haag)

STG (Hilversum)

Star MDC (Rotterdam)

Saltro (Utrecht)

Neder-Veluwe (Ede)

Op de planning stonden 3 bezoeken meer:

Ascon (Enschede)

Groene Hart (Gouda)

Starlet (Alkmaar)

Planning voor 2017;

STD Delft (Delft) doorgeschoven uit 2016

Atal-Medial (Amsterdam)

TD Leiden eo (Leiden)

STD Maastricht (Maastricht)

TDRE (Eindhoven)

INR TD (Nijmegen)

Enige conclusies :

Onze bezoeken worden op prijs gesteld en men besteedt er aandacht aan.

Onze gesprekspartners zijn directie- en/of stafleden.

Onze jaarlijkse bijeenkomsten worden als nuttig beschouwd.

Ook de Innovatiebijeenkomsten van de FNT worden i.h.a. op prijs gesteld.

De bezochte TD’s zijn allemaal gecertificeerd.

Alle Td’s kampen met toenemende terugloop van het aantal cliënten. In de loop van het jaar neemt de teruggang steeds sneller toe. Den Haag verwacht over 2016 een teruggang van 15 %.

Als gevolg daarvan zijn bijna alle Td’s bezig met:

o De financiële situatie`

o De relatie met de zorgverzekeraars

o Samenwerking of fusie of andere organisatievorm.

o NOACS

Naar het overzicht