CTD vergadering 10 december 2018

Terugblik op 28 november; medezeggenschap; brief Roche

In de vergadering van de CTD van 10 december is veel tijd besteed aan een terugblik op de TD-dag van 28 november.
De Cliëntenraad is zeer tevreden over het verloop. Met de Trombose Diensten is diepgaand gesproken over de nieuwe wet op de medezeggenschap. Ook is de samenwerkingsovereenkomst met de CTD met de aanwezigen doorgenomen. Die was in grote lijnen akkoord. Als de laatste kleine tekstuele wijzigingen zijn aangebracht krijgen de aangesloten TD’s de definitieve versie voorgelegd ter ondertekening.
Op 10 december was er ook een vergadering met de Klankbordgroep. Daar is gesproken over de contacten met Roche, het bedrijf dat de strips levert en het apparaat voor de Coagu-chek. Meer daarover elders op deze website.

Naar het overzicht