BIJSCHOLING- EN VERGADERING CTD

BIJSCHOLING- EN VERGADERING CTD

Op 11 en 12 oktober was de Cliëntenraad Trombose Diensten bij elkaar in het kader van een bijscholing en vergaderdag. Centraal stond het thema ‘toekomst CTD’, gezien de ontwikkelingen rondom de anti-stollingsmedicatie en die van de Trombosediensten in het land.

In 2016 is sprake van een toename van het gebruik (het voorschrijven van) DOAC’s, direct werkende orale anticoagulantia, terwijl de vitamine K-remmers, de VKA’s, minder worden voorgeschreven. INR meten en medicatie doseren is bij de nieuwe middelen niet langer nodig waardoor de Trombosediensten een terugloop zien van het aantal gebruikers en zich bezinnen op de vraag wat dat betekent voor hun organisatie. Teruglopende inkomsten maken het noodzakelijk het beleid aan te passen. Men denkt aan het omvormen van de huidige diensten tot regionale gespecialiseerde centra voor anti-stolling behandeling.
De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen, participeert desgevraagd in overlegsituaties of projecten en richt zich daarbij uiteraard op de vraag wat de belangen zijn van de patiënt/cliënt.
Daarnaast was er ook tijd om elkaar beter te leren kennen en enkele ontspannende activiteiten te hebben.
Gekozen was voor Texel als vergader en verblijfplaats, een uitstekende keuze hiervoor!

Foto: de Cliëntenraad op 11 oktober 2016 op Texel.

Naar het overzicht