SAMENVATTING VERGADERING 19 FEBRUARI 2018

Samenvatting verslag vergadering CTD en vergadering CTD met Klankbordgroep 19 februari 2018

Veel aandacht was er deze keer voor de fusieontwikkelingen die momenteel in het land plaatsvinden. Ook was er uiteraard de nodige aandacht voor de nieuwe wet voor cliëntmedezeggenschap, de WMCZ. De verwachting is dat daar dit jaar besluiten over vallen. De CTD bereidt zich voor op de effecten ervan voor de CTD en zal de aangesloten Trombose Diensten daar tijdig bij betrekken.

In de middag heeft de CTD met de Klankbordgroep vergaderd. Daar is o.a. gesproken over de voordelen van de vingerprik en zelfmanagement van de cliënt. Helaas zijn de strips, die daarbij moeten worden gebruikt, vaak erg prijzig. De CTD bezint zich op de mogelijkheid hierover contact te maken met de fabrikant van de apparatuur en de strips.

Verder is er het nodige uitgewisseld over de nieuwe middelen en het effect daarvan voor de TD’s in het land, over het belang van goede protocollen in de keten en over de vele vormen van samenwerking die momenteel tot stand komen.

Naar het overzicht