ontwikkelingen inzake levering fenprocoumon

al enige tijd is er sprake van problemen inzake het leveren van Fenprocoumon, dit is inmiddels voorlopig opgelost.

De CTD Nederland heeft aangaande voor dit probleem middels een brief aandacht gevraagd bij Landelijk Meldpunt Zorg, zoals in een vorig bericht gemeld. Enige weken daarna hebben wij per mail contact opgenomen met het Ministerie van VWS. Van hen ontvingen wij het volgende bericht terug:

" Dank aan partijen voor het afgegeven signaal. We zijn inderdaad bekend met de problemen die er helaas zijn met de levering van fenprocoumon. Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten (waarin het CBG en de IGJ samenwerken) houdt de situatie nauwlettend in de gaten en overlegt hierbij ook met de relevante veldpartijen over oplossingsrichtingen, waaronder bijvoorbeeld de leveranciers. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of er een andere fabrikant is die het geneesmiddel kan leveren, dit kan ook een niet preferente aanbieder zijn. Het niet preferente geneesmiddel wordt dan bij een tekort ook vergoed. We hebben de onderstaande signalen nogmaals gedeeld met IGJ en CBG.

In bredere zin hebben we bij VWS aandacht voor (het ontstaan van) kwetsbare producten, bijvoorbeeld producten waar doorhalingen van handels- vergunningen er toe hebben geleid dat er nog maar één aanbieder is. "

Begin januari 2021 werd al bekend dat apotheken toestemming kregen voor het inkopen van fenprocoumon bij andere fabrikanten dan Sandoz, waardoor werd voorkomen dat gebruikers van deze medicatie het middel niet meer konden krijgen en gedwongen zouden moeten overstappen op andere medicatie. Met daarnaast de toezegging zoals hierboven gemeld door het Ministerie van VWS zijn wij tevreden. Wij blijven de ontwikkelingen volgen gezien het belang van deze medicatie voor de gebruikers.

 

 

 

 

Naar het overzicht