Afscheid Ron van ’t Land.

De CTD Nederland heeft op 27 mei afscheid genomen van de heer Ron van ’t  Land, directeur TD Neder-Veluwe als lid van de zgn. klankbordgroep van de CTD. Hij vertrekt i.v.m. pensionering, de CTD bedankt hem hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid, maar vooral voor zijn doordachte adviezen. Wij wensen hem veel plezier in de jaren die komen. We zullen zijn kennis node missen, maar zijn ervan overtuigd dat hij in de trombosewereld nog geruime tijd een steentje zal bijdragen.

 

Naar het overzicht