Afscheid Henk van Teeffelen

Afscheid van Henk en tevens overdracht functie secretaris

In haar vergadering van 14 december j.l. heeft de Cliëntenraad afscheid genomen van haar lid Henk van Teeffelen. Hij beëindigde zijn werkzaamheden na meer dan 2 termijnen zitting te hebben gehad. Wij verliezen in Henk iemand die met hart en ziel zijn aandeel heeft geleverd in het behartigen van de belangen van de cliënten/gebruikers van antistollingsmedicatie. Vanuit de CTD deed hij veel werkbezoeken bij de lid instellingen en participeerde hij in diverse overleggen en projecten. 
De laatste 2 jaar verzorgde Henk tevens de functie van secretaris. Wij bedanken hem hartelijk voor zijn inzet en werklust voor de CTD en wensen hem nog veel goede jaren toe.

De functie secretaris wordt overgenomen door Hans Bosman.

Naar het overzicht